fb

2014-06-27 - Senat UJ

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na studia do 30 września 2014 r. nie pobiera się opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).2014-09-05 - Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Filozofii informuje, że II tura rejestracji dla studentów filozofii - tylko zapisy - studiów stacjonarnych I i II stopnia zostanie uruchomiona 8 września 2014 r. od godz. 8.00 i trwać będzie do 30 września 2014 r. do godz. 23.00.2014-09-15 - Dyrekcja

W roku akademickim 2014/15 w Instytucie Filozofii prowadzone będzie seminarium prof. Marcina Mostowskiego "Logika i poznanie". Będzie ono poświęcone ograniczeniom poznawczym człowieka wynikającym z własności możliwych języków, których możemy używać zarówno do zadawania pytań jak i formułowania naszej wiedzy. Jest to całoroczne seminarium, które odbywało się będzie co 2 tygodnie poczynając od 6.X w godz. 14-18 w s. 42.2013-05-10 - Dyrekcja