fb

2014-10-14 - Zespoł Metodologiczno-Epistemologiczny

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
oraz
INSTYTUT FILOZOFII UJ

zapraszają na 202. zebranie

Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego
im. Izydory Dąmbskiej

DR LESZEK WROŃSKI

wygłosi odczyt:

Czy okresy warunkowe
stwierdzają konieczność lub
prawdopodobieństwo?

Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek 27 października 2014 r. o godz. 18.00.

.