fb

2014-09-19 - Dyrekcja

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

Mirosław Dzielski:
Filozofia, Gospodarka, Państwo

Od 10.10.2014, link do programu

Konferencja w 25. rocznicę śmierci Mirosława Dzielskiego.