fb

2014-07-25 - Sekretariat

Dyrekcja Instytutu Filozofii informuje, że od 25 lipca 2014 r. została włączona rejestracja na kursy dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku - filozofia.2014-06-27 - Senat UJ

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na studia do 30 września 2014 r. nie pobiera się opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).2013-05-10 - Dyrekcja