Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Okładki.  
  home
Sposób istnienia rzeczy materialnej...
Lublin 1993
Heurystyka filozoficzna
Wrocław 1997
Techniki metafilozofii
Kraków 2001
Jak poważnie studiowac filozofię
Kraków 1998, 2005
Medytacje o filozofii pierwszej
Kraków 2003, 2004
Short Studies in Bioethics
Kraków 2004
Słownik filozofii
Kraków 2004
Wstęp do filozofii
Warszawa 2005
Przez filozofię
Warszawa 2007
Wiedza o etyce
J.Woleński, J.Hartman - Warszawa
Bioetyka dla lekarzy
Warszawa 2009.
"Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu"
Kraków 2010
"Polityka filozofii. Eseje"
Kraków 2010.
"Zebra Hartmana"
Industrial Press , Wrzesień 2011
Wiedza. Byt. Człowiek.
Z głównych zagadnień filozofii, Kraków 2011
Głupie pytania
Knowledge, Being and the Human
Etyka, poradnik dla grzeszników, Warszawa 2015
Philosophical Heuristics
Pochwała litości Kraków 2017
Polityka. Władza i nadzieja Warszawa 2017
Zwierz Alpuhary Warszawa 2017

jot@ka