Prof. dr hab. Marcin Karas
Zakład Filozofii Polskiej
Instytut Filozofii UJ


Zapraszam na moją nową stronę internetową

która znajduje się pod adresem: http://marcinkaras.pl/


Składam serdeczne podziękowania dla p. inż Jerzego Kucharskiego za rady techniczne.
http://www.iphils.uj.edu.pl/~karas/
e-mail: karas@iphils.uj.edu.pl
Kraków 2007-2016