Harmonogram

piątek, 22 marca 2013r.

Lokalizacja: sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius

9.00-9.30 rejestracja uczestników

9.30 otwarcie Sympozjum przez dr hab. Leszka Sosnowskiego, Dziekana ds. studenckich Wydziału Filozoficznego UJ

9.45-10.55 prof. Hanna Buczyńska-Garewicz (Holy Cross College), Wieloznaczność myśli o wiecznym powrocie
10.55-12.00 dr Piotr Augustyniak (UEK), Wieczny powrót – między przymusem powtarzania a wolą mocy
12.00-12.30 dr Malwina Rolka (UŚ), Zagadka Ariadny – mityczny szyfr wiecznego powrotu

12.30-12.50 przerwa na kawę

12.50-13.20 Paweł Pałasiński (UPJPII), Wieczny powrót a nihilizm w filozofii Fryderyka Nietzschego
13.20-13.50 Karolina Skórka-Feć (UJ), Czy wieczny powrót oznacza koniec nihilizmu?
13.50-14.20 Maria Fogler (Universidad de Zaragoza), Nietzscheańska idea wiecznego powrotu w interpretacji Marii Zambrano

14.20-16.30 przerwa na obiad

16.30-17.35 prof. Paweł Pieniążek (UŁ), Jednostka i kosmos. Rozdarta wieczność w Nietzscheańskiej wizji wiecznego powrotu
17.35-18.05 Maciej Banasik (UJ), Wieczny powrót jako forma afirmacji woli życia
18.05-18.35 dr Arkadiusz Górnisiewicz (UJ), Starożytność na szczycie nowoczesności. Karl Löwith o Nietzscheańskiej idei wiecznego powrotu

sobota, 23 marca 2013r.

Lokalizacja: Instytut Filozofii UJ, s.25

9.30-10.15 dr Stanisław Łojek (UJ), INCIPIT TRAGOEDIA: Heidegger o Nietzscheańskiej myśli wiecznego powrotu
10.15-10.45 dr Krzysztof Bielawski (UJ), Chronos – kairos – aion. Czas dla filologa
11.00-11.30 Mikołaj Małecki (UJ, UPJPII), Ta sama rzeka. Nietzsche a Heraklit

11.30-11.45 przerwa na kawę

11.45-12.15 Przemysław Tacik (UJ), Idea wiecznego powrotu Nietzschego a mesjanizm nowoczesnej filozofii
12.15-12.45 Katarzyna Eliasz, Jakub Moroz (UJ), Idea wiecznego powrotu w pisarstwie S. Becketta

12.45 zakończenie części wykładowej konferencji

warsztaty prowadzone przez prof. Jacka Filka

1.02.2013r.


Ważne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013