Kolacja konferencyjna

Wieczór konferencyjny, czyli rozmowy filozoficzne przy przekąskach i napojach, odbędzie się w nowootwartej kawiarni "Tektura" przy ul. Krupniczej w Krakowie.

Na kolację zapraszamy prelegentów oraz uczestników warsztatów.


Ważne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013