Opis projektu

Celem konferencji jest objęcie namysłem nietzscheańskiej idei wiecznego powrotu. Wieczne powracanie tego samego, jeden z bardziej tajemniczych pomysłów w historii filozofii, jest nieustannie źródłem inspiracji nie tylko dla filozofów, ale też badaczy reprezentujących inne dziedziny humanistyki. Nie bez racji Nietzsche nazywał tę ideę myślą przepaścistą. Dla niektórych jest to idea centralna dla całej filozofii Fryderyka Nietzschego. Chcemy zbadać i zweryfikować ten pogląd, przyjrzeć się różnorakim interpretacjom zagadnienia wiecznego powrotu i jego związkom z innymi istotnymi obszarami myśli Nietzschego. Interesują nas ponadto konsekwencje etyczne, antropologiczne i ontologiczne, jakie niosą ze sobą różne wykładnie badanej idei.

Konferencja ma być nie tylko miejscem zaprezentowania wyników badań ekspertów i osób zainteresowanych myślą Nietzschego, ale przede wszystkim przestrzenią dyskusji i wymiany myśli dla wszystkich, którym dzieło Nietzschego wciąż stawia pytania.

Forma konferencji ma sprzyjać dyskusjom. Referaty i wykłady mają być pretekstem do podjęcia rozmowy, dlatego też po każdym wystąpieniu przewidujemy dość długi czas na dyskusję. Ponadto prof. Jacek Filek (IF UJ) poprowadzi warsztaty dla uczestników konferencji.

1.01.2013


Ważne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013