Organizatorzy


Zakład Ontologii Instytutu Filozofii UJ:

dr hab. Andrzej J. Nowak - opieka merytoryczna
mgr Anna Szklarska (anna.cychner[at]uj.edu.pl)


Zakład Etyki Instytutu Filozofii UJ:
prof. dr hab. Jacek Filek - opieka merytoryczna
dr Radoslaw Strzelecki
mgr Miłosz Formela

Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ:
Monika Proszak (monika.proszak[at]gmail.com)
Anna Żymełka (anna.zymelka[at]gmail.com)


Organizacje współpracujące

Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII:
Grzegorz GaszczykPatronaty
Instytut Filozofii UJ
Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny "Melee"


Sponsorzy

Rada Kół Naukowych UJ
Instytut Filozofii UJ
Towarzystwo Doktorantów UJKatedra Metafizyki UPJPII

Grafika

Angelika Mus - opiekun graficzny

22.01.2013


Ważne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013