Warsztaty


Warsztaty dla uczestników konferencji poprowadzi prof. Jacek Filek (Instytut Filozofii UJ). Spotkanie będzie poświęcone - przede wszystkim - analizie przypowieści "O widmie i zagadce" z "Tako rzecze Zaratustra" oraz wybranych fragmentów z pism Nietzschego, w których pojawia się idea wiecznego powrotu.

Osoby chcące wziąć udział w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20.02.2013r. Wypełniony formularz zgloszeniowy prosimy przesyłać na adres knsf[at]iphils.uj.edu.pl, a mail zatytułować "Sympozjum Nietzscheańskie - zgłoszenie na warsztaty".

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 10 osób. Lista została już zamknęta, otworzyliśmy listę rezerwową.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 23 marca, w Instytucie Filozofii UJ (ul. Grodzka 52, Kraków), rozpoczną się około południa.

Formularz zgłoszeniowy


20.01.2013

Przygotowanie do warsztatów

Jako przygotowanie do warsztatów polecamy lekturę "Tako rzecze Zaratustra", ze szczególnym uwzględnieniem następujących przypowieści: "O wyzwoleniu", "Widmo i zagadka" oraz "Ozdrowieniec".

Warto sięgnąć do różnych tłumaczeń (Berent, Lisiecka, Sowiński) oraz do oryginału.

5.02.2013


Ważne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013