Zgłoszenia

Osoby chcące wygłosić referat proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20.02.2013r. Wypełniony formularz zgloszeniowy prosimy przesyłać na adres knsf[at]iphils.uj.edu.pl, a mail zatytułować "Sympozjum Nietzscheańskie - zgłoszenie".

Formularz zgłoszeniowyWażne terminy:

1 stycznia 2013
Start projektu

7 stycznia - 20 lutego 2013
Przyjmowanie zgłoszeń

5 lutego
Zatwierdzenie listy uczestników warsztatów

1 marca 2013
Ogłoszenie listy prelegentów

2 marca 2013
Opublikowanie harmonogamu

22-23 marca 2013
SympozjumKontakt: knsf[at]iphils.uj.edu.pl
Sympozjum Nietzscheańskie "Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu" - Kraków 2013