Jerzy Gołosz - strona domowa.


Curriculum Vitae

Kierownik Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych
Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii d.s. ogólnych
Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie:

Zainteresowania badawcze: filozofia nauki oraz metafizyka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii czasu


Wybrane publikacje

Książki

 1. 2011 Upływ czasu i ontologia, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 2. 2001 Spór o naturę czasu i przestrzeni. Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

 1. 2014 In Defence of an Argument against Truthmaker Maximalism, Logic and Logical Philosophy, (forthcoming)
 2. 2014 Odpowiedź na uwagi Marka Łagosza albo na czym polega nierzetelność naukowa, Ruch Filozoficzny, link
 3. 2013 Presentism, Eternalism, and the Triviality Problem, Logic and Logical Philosophy, Vol. 22: 45–61
 4. 2013 Jak nie należy rozumiec sporu między absolutyzmem a relacjonizmem, Filozofia Nauki, 84: 117 - 124
 5. 2013 O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni, Ethos, 104: 46 - 64
 6. 2012 Odpowiedź na recenzję Tomasza Placka, link
 7. 2012 Na czym polega upływ czasu, Diametros, 34: 2–21
 8. 2011 Upływ czasu i teoria względności, Filozofia Nauki, 1: 95 – 132
 9. 2011 Thank Goodness That’s Over, Principia , 54 – 55: 75 – 97
 10. 2011 Science, Metaphysics, and Scentific Realism, Polish Journal of Philosophy, vol. V, No 2: 27 – 45.
 11. 2011 Kauzalne teorie czasu, link
 12. 2011 Asymetria czasu, link
 13. 2010 Eternalizm i problem iluzji upływu czasu, Kwartalnik Filozoficzny, 38: 105-122
 14. 2010 Czy istnieje upływ czasu?, Filozofia Nauki, 4: 97 – 120
 15. 2010 Does Every Truth Need a Truthmaker?
 16. 2006 Redukcjonizm, realizm naukowy i ontologia czasu i przestrzeni. Ontologia Zdzisława Augustynka, Filozofia Nauki, 4: 11 - 33
 17. 2005 Structural Essentialism and Determinism, Erkenntnis, 63: 73-100
 18. 2002 Ruch, czas, przestrzeń, Filozofia Nauki, 1: 7-31
 19. 1999 On Field’s Argument for Substantivalism, International Studies in the Philosophy of Science, 1: 5-16
 20. 1995 Czas i przestrzeń a świat fizyczny, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 17: 49 – 61.
 21. 1991 Krytyka idealizmu przez Kazimierza Ajdukiewicza, Ruch Filozoficzny, 48: 51 - 52

Rozdziały w książkach

 1. 2014 Platońska apoteoza geometrii, Nomos, (w druku), Kraków
 2. 2002 Motion, Space, Time, Synthese Library, Kluwer Academic Publishers, vol. 309