Koło Naukowe
Studentów Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
23 I 2017

Nowe władze KNSF UJ

Podczas II Walnego Zgromadzenia wybrano nowe władze KNSF UJ:
Zarząd:
Przewodniczący - Marek Maraszek
Wiceprzewodnicząca - Weronika Węc
Sekretarz - Aleksandra Zbucka

Komisja Rewizyjna:
Konrad Butas
Filip Woźniak
Szymon Miłkoś

Serdecznie gratulujemy!

Paulina Gurgul


25 V 2016

Walne Zgromadzenie

Uprzejmie informujemy, że ostatnie w roku akademickim 2015/2016 Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ odbędzie się 9 VI o godz. 19.30 w sali 25 Instytutu Filozofii (ul. Grodzka 52).
Zarząd zda sprawozdanie z prowadzonych projektów, a poszczególne sekcje tematyczne omówią swoją działalność w minionym roku. Aktywni członkowie będą mogli uzyskać zaświadczenie o czynnym udziale w pracach Koła, przy czym przypominamy, że przysługuje ono osobom, które uczestniczyły w przynajmniej jednym Walnym Zgromadzeniu. Zapraszamy!

Paulina Gurgul


31 III 2016

Nowe władze KNSF UJ

Miło nam poinformować, że Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ ma nowe władze!

Zarząd
Przewodnicząca: Paulina Gurgul
Wiceprzewodniczący: Dante Fajfer
Skarbnik: Michał Kulisz

Komisja rewizyjna
Leszek Ludwikowski
Adrian Mróz
Filip Woźniak

Paulina Gurgul


16 III 2016

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ odbędzie się w czwartek 31 III o godz. 19.30 w sali 25 Instytutu Filozofii (ul. Grodzka 52). Poszczególne sekcje tematyczne zaprezentują plany spotkań na semestr letni, odbędą się również wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Zapraszamy!

Paulina Gurgul


20 V 2015

Walne Zgromadzenie

Ostatnie w roku akademickim 2014/2015 Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ odbędzie się 3 VI o godz. 19.00 w sali 25 Instytutu Filozofii (ul. Grodzka 52). Planowane jest głosowanie nad drobną zmianą w statucie oraz sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji tematycznych. Aktywni członkowie będą mogli uzyskać zaświadczenie o czynnym udziale w pracach Koła.

Paulina Gurgul


18 III 2015

Nowy Zarząd KNSF UJ

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu KNSF UJ uchwalono nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ
Przewodniczący: Dante Fajfer
Wiceprzewodnicząca: Paulina Gurgul
Skarbnik: Tomasz Kurzydło

Komisja Rewizyjna Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ
Leszek Ludwikowski
Konrad Butas
Dawid Lipka

Dziękujemy zarządowi ubiegłej kadencji, Agnieszce Korowaj i Alicji Rybkowskiej za zaangażowanie w prace koła i życzymy sukcesów na studiach doktoranckich.

Paulina Gurgul


4 III 2015

II Zgromadzenie Walne 2014/2015

UWAGA! Ogłaszamy II Zgromadzenie Walne KNSF w roku 2014/15! Odbędzie się ono dnia 18 marca 2015 (środa) o 18:30 w sali 25.

Przypominamy, że odbędą się na nim wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej KNSF na rok 2015/16. W związku z tym prosimy o jak najliczniejsze przybycie członków naszego Koła mających czynne prawo głosu, niezależnie od przerw w pracach sekcji.

Aby zostać członkiem Zarządu lub Komisji, nie trzeba być członkiem Koła (tzn. aktywnym członkiem którejś z Sekcji KNSF).

Zapraszamy i zachęcamy do kandydowania!

Agnieszka Korowaj


1 III 2015

Wsparcie medialne: Projekt POLOWANIE

Koło Naukowe Studentów Filozofii zaprasza do wsparcia projektu studentek Wydziału Filozoficznego UJ: Kaliny Tomaszuk (filozofia) i Marii Szydłowskiej (porównawcze studia cywilizacji).

Projekt POLOWANIE. powstał, by przyjrzeć się współczesnej relacji człowieka z przyrodą. Refleksja nad myślistwem jest dla organizatorek pretekstem do zadania dwóch kluczowych pytań: Jaka jest kondycja relacji Homo sapiens z innymi gatunkami? Dlaczego wciąż polujemy i kim w XXI wieku jest człowiek-łowca?

Projekt jest również przestrzenią dyskusji pomiędzy „zielonymi” oraz myśliwymi. Ma on wyjaśnić główne punkty zapalne konfliktu i skłonić do samodzielnego przemyślenia dyskutowanych problemów.

15 marca w hali przy ul. Romanowicza 4 odbędzie się wernisaż wystawy prac m.in. Marty Deskur, Sławomira Shutego czy Rafała Borcza. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, wykłady i debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami myśliwstwa.

Projekt na Facebooku

Więcej w zakładce "Projekty".

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Korowaj


22 II 2015

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przypominamy, że na wiosennym Zgromadzeniu Walnym KNSF UJ przeprowadzone zostaną wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Aby wejść do Zarządu bądź Komisji, nie trzeba być członkiem KNSF.

Zachęcamy studentów wszystkich lat I stopnia oraz I roku II stopnia!

Zakres obowiązków reguluje nasz Statut, dostępny w zakładce w menu.

Agnieszka Korowaj


23 X 2014

I Zgromadzenie Walne 2014 - zmiana godziny

Ogłaszam, że godzina rozpoczęcia pierwszego Zgromadzenia Walnego KNSF w roku akademickim 2014/2015 ulega zmianie z 18:30 na 19:00, co umożliwi przybycie na nie większej ilości osób oraz przeprowadzenie spotkania w sali 25.


Zmianie ulega także proponowany porządek obrad: przed przeprowadzeniem głosowania uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej, Zarząd pragnie skonsultować z Walnym Zgromadzeniem sprawę nierozliczenia przez jednego z Członków projektów dofinansowanych z RKN w III kwartale 2014 roku, co ma poważne konsekwencje dla funkcjonowania całego Koła.


Prosimy o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Zarządowi.


Agnieszka Korowaj


10 X 2014

I Zgromadzenie Walne 2014

Ogłaszam, że pierwsze Zgromadzenie Walne KNSF w roku akademickim 2014/2015 będzie miało miejsce 29 października 2014 roku o godz. 18:30, o sali jeszcze powiadomię.


Zgromadzenie to musi uzyskać kworum, ponieważ odbęda się wybory do Komisji Rewizyjnej (1 wakat) - proszę o głosowanie i zapraszam do kandydowania. Oprócz tego, przewodniczący sekcji przedstawią rezultaty pierwszych spotkań sekcji, a osoby odpowiedzialne za projekty ubiegające się o dofinansowanie z RKN w bieżącym kwartale będą miały szansę pochwalić się swoimi przedsięwzięciami.


Zapraszam dotychczasowych członków Koła i nowe osoby chętne do współpracy!

Agnieszka Korowaj


5 X 2014

Koło Naukowe w nowym roku akademickim

Serdecznie witamy na nowej stronie Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego! Mamy nadzieję, że nowy rok akademicki przyniesie nam wiele okazji do działań i rozwoju. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Poszczególne sekcje ustalają już terminy zebrań, na których przewodniczący będą proponować tematy spotkań i lektury. Po dalsze informacje odsyłamy do grup dyskusyjnych sekcji (linki w dziale Sekcje). Programy na ten rok pojawią się wkrótce na naszej stronie. Zachęcamy również do zakładania nowych sekcji - w tej sprawie prosimy kontaktować się z Zarządem KNSF UJ.

Walne Zebranie odbędzie się w trzecim lub czwartym tygodniu października, o dokładnej dacie poinformujemy niebawem. Podczas zgromadzenia będzie można formalnie włączyć się w prace Koła, składając wypełnioną deklarację członkostwa, której formularz znajduje się w dziale Do pobrania.

W razie wszelkich pytań, uwag lub sugestii Zarząd jest do dyspozycji.

Paulina Gurgul
2021 © Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ