Koło Naukowe
Studentów Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Deklaracja członkostwa

Wypełnioną deklarację prosimy donieść do Zarządu Koła Naukowego.
plik deklaracji .docStatut

statut w pliku .doc
2021 © Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ