Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Teksty,Texts,Texte  
  home


Auf Deutsch
Wesenhafter formalismus der praktischen philosophie - html - download RTF
Kompetenztheorie - html - download RTF
Polnische philosophie heute - html - download RTF
Von März nach Wien - html - download RTF
Hegel lese ich auch - html - download RTF


Bioethics
Beyond utilitarian - html - download RTF
Bioethics and the issue of professional competence - html - download RTF
Ethics, Eugenics, Genetic - html - download RTF
Illness as evil and illness as good - html - download RTF
Lessons of shared resposibility - html - download RTF
Metaphysics or pragmatics - html - download RTF
Ontological analysis of the ill-being - html - download RTF
Statistical argumentation - html - download RTF
The definition of mental disorder - html - download RTF


Bioetyka
Czym jest dzisiaj bioetyka - html - download RTF
Klonowanie jako wyzwanie - html - download RTF
Ontologia jestestwa chorego - html - download RTF
Definicja choroby psychicznej - html - download RTF
Eutanazja - html - download RTF
Etyczne problemy segregacji rannych - html - download RTF
Metodologiczeskije... - html - download RTF
Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej - html - download RTF


Other papers in English
Direct Liberalism - html - download RTF
Transitive mind - html - download RTF
Certainty truthulness and evidence - html - download RTF
Local loyalty - html - download RTF
University Campus - html - download RTF
Freudian caprice - html - download RTF
Poles and Jews - html - download RTF


En francais
Le neutrum - html - download RTF


Epistemologia
Hegel i prawda - html - download RTF
Pewność i oczywistość - html - download RTF
O wyższości ideałów - html - download RTF


Estetyka
Dlaczego muzyka się podoba - html - download RTF
Filozof i jego artysta - html - download RTF
O urodzie - html - download RTF


Filozofia polityczna, etyka
Wstępne rozdziały książki "Etyka" - html - download RTF
Podstawy etyki - html - download RTF
Industria et respublica - html - download RTF
Nie-nowoczesny liberalizm - html - download RTF
Ustroj liberalny - html - download RTF
O poprawnosci politycznej - html - download RTF
Poprawność polityczna i arystokracja ducha - html - download RTF
Kaprys Freudowski - html - download RTF
Lojalność i odpowiedzialność - html - download RTF
Polityka i moralność - html - download RTF
Istotowy formalizm filozofii praktycznej - html - download RTF
Władza wolność prawo - html - download RTF
Adres moralny do prawicy i lewicy - html - download RTF
O wadach demokracji - html - download RTF
Tożsamość etyka - html - download RTF
Logika sporu religijnego - html - download RTF
Jak być socjal-konserwatwnym liberałem - html - download RTF
Dlaczego przestałem być konserwatystą - html - download RTF
Nowe Oswiecenie - html - download RTF
Powstanie i kres idei własności - html - download RTF
Co po socjologii - html - download RTF


Husserl, Sartre, Ingarden
Fenomenologia i kryzys - html - download RTF
Sartre i filozofia - html - download RTF
Spór o istnienie świata - html - download RTF
Trudności ontologii Ingardena - html - download RTF


Kartezjusz
Solilokwia baroku - html - download RTF
Tylko dla dorosłych - html - download RTF
Życie Kartezjusza - html - download RTF


Metafilozofia
Heureza metodologiczna i jej ograniczenia - html - download RTF
Techniki metafilozofii - wstep - html - download RTF
Teoria kompetencji - html - download RTF
Arbitralność rozumu - html - download RTF
Ostateczne rozstrzygnięcie - html - download RTF
Co to jest filozofia - html - download RTF
Bóg - drażliwe miejsce filozofii - html - download RTF
Heurystyczna analiza dyskursu transcendentalnego - html - download RTF
Czy filozofia może nie być transcendentalna? - html - download RTF
Heurystyka refleksji - html - download RTF
Teoria kompetencji - html - download RTF
Trudności w pracy filozofa - html - download RTF
Kant a sprawa polska - html - download RTF
Ogólna idea transcendentalizmu - html - download RTF
Filozofia a humanistyka - html - download RTF
Hegla też czytam - html - download RTF
After philosophy - html - download RTF
Ignorancja - html - download RTF
Filozofia umiera - html - download RTF
Filozofia w życiu społecznym - html - download RTF
matematyka i filozofia - html - download RTF
Metafilozofia jako filozofioznawstwo - html - download RTF


Metafizyka
Problematyka istnienia - html - download RTF
Pytanie główne filozofii a dezyderat główny człowieka - html - download RTF
Tamta strona - html - download RTF
Pamięć - html - download RTF
Eros i tanatos - html - download RTF
Istnienie Boga - html - download RTF


Nietzsche
Doctor perversus - html - download RTF
Być przyjacielem Nietzschego - html - download RTF


Publicystyka
Czy Polska jest sprawiedliwa - html - download RTF
List do przodkow - html - download RTF
Rasiści i potwarcy - html - download RTF
Sąd na Janosikiem - html - download RTF
Holocaust jako polska tragedia - html - download RTF
Filozofia w życiu społecznym - html - download RTF
Uniwersytet sofistyczny - html - download RTF
Jedna katoliczka więcej - html - download RTF
Leszek Mądry - html - download RTF
Liberalizm elementarny - html - download RTF
Poles and jews - html - download RTF
sprawiedliwość społeczna - html - download RTF
Szkoła buja w obłokach - html - download RTF
Zrozumieć antysemitę - html - download RTF
Doktorant w maśle - html - download RTF
Polska moich marzeń - html - download RTF
Przedziwna moc krzyża - html - download RTF
Stary konsument i stary marketer - html - download RTF
W telewizji trwam - html - download RTF
Wziąć ich na język! - html - download RTF
Zła nowina - html - download RTF


Studiowanie, nauczanie
Czy nauczanie filozofii jest w ogóle możliwe - html - download RTF
Jak napisać dobrą pracę magisterską? - html


O J.Hartmanie
Szymon Wróbel o Hartmanie - html - download RTF
Horoskop Jana Hartmana - html - download RTF
Wokół metafilozofii J. Hartmana - html - download RTF
Autoreferat naukowy - html - download RTF
Techniki metafilozofii - rec. Daniel Sobota - html - download RTF
Przez filozofię - Jan Hartman (review) - html - download RTFSłownik filozoficzny

jot@ka